Az első évesek eskütétele!

A 2016/2017-es tanévben is megtörtént a 9. évfolyamosok eskütétele, melyben megfogadták, hogy iskolánk hű tanulói lesznek és iskolánk hírnevéhez megfelelően cselekednek. Sok szerencsét és eredményes munkát kívánunk számukra!